70.000/người lớn

50.000/trẻ em

- Miễn phí cho khách lưu trú trên đảo

- Mở cửa thăm quan cho khách không lưu trú.

    Đặt phòng