Cano: chở được 10-16 khách. Giá 1.000.000/chiều (khứ hồi 2.000.000)
Thuyền: chở được 20-30 khách. Giá 800.000/chiều (khứ hồi 800.000)
Đặt phòng