* Set menu tiêu chuẩn cho 6 người
* Nhận đặt món theo yêu cầu của khách. Vui lòng liên hệ hotline +84 35 521 2121

    Đặt phòng