HỒ THÁC BÀ – YÊN BÁI, BỨC TRANH THƠ MỘNG GIỮA ĐẠI NGÀN

HỒ THÁC BÀ – YÊN BÁI, BỨC TRANH THƠ MỘNG GIỮA ĐẠI NGÀN1
HỒ THÁC BÀ – YÊN BÁI, BỨC TRANH THƠ MỘNG GIỮA ĐẠI NGÀN2
HỒ THÁC BÀ – YÊN BÁI, BỨC TRANH THƠ MỘNG GIỮA ĐẠI NGÀN3
HỒ THÁC BÀ – YÊN BÁI, BỨC TRANH THƠ MỘNG GIỮA ĐẠI NGÀN4
HỒ THÁC BÀ – YÊN BÁI, BỨC TRANH THƠ MỘNG GIỮA ĐẠI NGÀN5
HỒ THÁC BÀ – YÊN BÁI, BỨC TRANH THƠ MỘNG GIỮA ĐẠI NGÀN6

Những ngày hè ngập nắng, bầu trời trong veo với những cơn gió nhẹ nhàng, những hàng cây xanh ngắt cùng mặt nước phẳng lặng, những con tàu nhỏ rực rỡ sắc màu đang trong hành trình khám phá đảo, góp phần làm lên 1 bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp

    Đặt phòng